Бултими ЕООД

Бултими ЕООД е шивашка фирма която е специализирана в шиенето на дънкови облекла по поръчка за BG-GR-FR-IL-EU. Бултими изпълнява поръчки на ишлеме - шиене на дънкови панталони.

Контакти:

Адрес: Якоруда, ул.Промишлена aдминистративна Сграда №1 Ет.2 Телефон(и): 0879 48 47 72 e-mail: irene_madoleff@yahoo.com