БУРГАСБУС ЕООД

“Бургасбус” ЕООД е фирма, която има повече от 30 години опит в транспортния сектор. До 1997 г. компанията е на пряко подчинение на Министерството на транспорта на Република България. От 1997 г. собственик на капитала на дружеството е местната Община Бургас. Основният предмет на дейност на фирмата е обществен превоз на пътници по автобусни линии и маршрути на града и междуградски транспортни схеми.  Дружеството към момента експлоатира  9 автобусни линии и 2 тролейбусни  в рамките на града, както и  12 крайградски линии в общинските транспортни схеми. През юли 2011 г., 850 души са работили за компанията. Ежедневно броят на превозните средства  включва 141 автобуси и 22 тролейбуси. Приблизително 70000 пътници използват гореспоменатите превозни средства като дестинация в рамките на страната. Особено внимание се обръща и на гражданите с увреждания и трудноподвижни лица. За целта градските автобуси и тролейбуси са оборудвани с нискоположени подове и степенки за качване и слизане на пътниците, както и с указателни знаци и стикери на вратите.
В междуселищно направление за комфортното обслужване на пътници и трафика на автобуси от нашата и други транспортни фирми се грижат автогара “Юг” (намираща се в непосредствена близост до ж.п. гара Бургас и входа на Порт Бургас), автогара “Запад” (в Северна промишлена зона) и Транспортна къща (Билетен център), улица “Александровска” №106.
На територията на града фирмата разполага и с павилиони за издаване на абонаментни карти за пътуване. Тяхното разположение е съобразено с натовареността на пътникопотока – в ж.к. “Меден рудник” и до МБАЛ.
В изпълнение на социалната програма на Община Бургас, както и на своята фирмена политика, “Бургасбус” ЕООД предлага карти със значително намаление на  граждани със заболявания, ученици, студенти, пенсионери, определени с решение на Общинския съвет.
На електронния адрес на фирмата bourgasbus@abv.bg, както и в интернет-сайта burgasbus.info гражданите могат да подават сигнали, жалби и предложения, на които получават бърз и конкретен отговор.

Контакти:

Адрес: гр.Бургас, ул."Индустриална" 1 Телефон(и): 056 840529 e-mail: bourgasbus@abv.bg web site: http://burgasbus.info