“Дворец на културата и спорта” ЕАД

Строежът на Дворец на културата и спорта във Варна стартира на 28.10.1966г. Работният проект е възложен на Териториална проектантска организация Варна, изпълнен от колектив с ръководител арх. Стефан Колчев. В него са включени архитектите Димитър Стоянов, Жечко Чолаков, Виржиния Попова и инж. Петко Милев, Христо Колев, Дочо Дочев, Стефан Червенков, Никола Никифоров. Крайният срок за завършване на мащабната за времето си сграда е по-кратък от две години. Той все пак бива спазен и архитектурното чудо отваря врати на 17.09.1968г. с провеждане на 56-та сесия на Международната организация на стоматолозите.

Сградата впечатлява с иновативна и авангардна архитектурна изработка. Дворецът представлява мултифункционален комплекс, състоящ се от основна зала, коридори, заседателни и тренировъчни зали, съблекални и коментаторски кабини. Общата концепция е кръгла сграда, чийто покрив е моделиран в две посоки – техническият термин е хиперболичен параболоид. Хората, незапознати със строителните термини, го оприличават на генералска шапка. Носещият пръстен на мембраната му лежи върху пластични колони, което създава илюзията за въздушност на сградата. Голите бетонни колони и авангардната форма и конструкция на цялата сграда съчетават концепция и пластичен изказ в едно, като успешно пресъздават представителния характер на залата.

Уникалната сграда на Дворец на културата и спорта посреща спортни, културни и бизнес събития от всякакъв ранг. Създадената голяма пространственост, достигнатите зрителни възможности и специфичната визия правят Двореца една от най-функционалните зали в света. По нейно копие е изграден дворецът в Лагос, Нигерия, чийто ръководител проектант е също арх. Стефан Колчев.

Осемнадесет години след откриването на Дворец на културата и спорта се налага разширение на спортната база. Ремонтът отнема една година и завършва през 1987г. Откриването се състои с провеждането на Световното първенство по художествена гимнастика.

Под шапката на Дворец на културата и спорта – Варна са се провеждали множество престижни и значими за града събития, над седемдесет фестивала, европейски и световни първенства, конгреси, изложения, спектакли и концерти. Архитектурата му е едно от най-ярките достижения на съвременната българска архитектура. Сградата заслужено се е превърнала в символ на град Варна и притежава всички достойнства да бъде категоризирана като част от културното наследство на България.

На 20.11.2014г. стартира ремонтът на зала „ Конгресна“ на Дворец на културата и спорта. Инвестицията по проекта е 9,7 милиона. Вътрешното пространство ще е изцяло подновено, като ще се съхрани автентичният образ и акустиката на залата. Ще бъдат преустроени всички инсталации и цялостната вътрешна инфраструктура, която е силно амортизирана. Друг елемент на преустройството е подобряване на пожарната и аварийна безопасност на сградата, седалките и зрителните криви, както и цялата ел. инсталация.

Контакти:

Адрес: Варна, бул. Княз Борис I № 115 Телефон(и): 052 647 781 e-mail: office@palaceofvarna.com web site: http://palaceofvarna.com/