„Инвестстрой – 92” ЕООД

Предмет на дейност:

  • осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството инвеститорски контрол;
  • административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация;
  • осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закон.

Контакти:

Адрес: Велико Търново, ул. Росица 1 Телефон(и): 062 625 927, 0887 256 681