Метрополитен ЕАД

Метрополитенът е собственост на Столична община и обслужва железопътните линии за бърз превоз – метро в град София. Основното му предназначение е осигуряване на бърз и безопасен превоз на пътниците.
Дейността на оператора - "Метрополитен" ЕАД, е насочена в инвеститорския контрол на проектирането и строителството на новите участъци, и експлоатация и извършване на транспортна дейност , както и поддържане на изградените участъци.
„Метрополитен” ЕАД е внедрило и прилага Система за управление на качеството, с област на приложение експлоатация на МЕТРОПОЛИТЕНА на гр. София и инвеститорска дейност (организиране проучването, проектирането, изграждането и инвеститорски контрол на новите метроучастъци), отговаряща на изискванията на BDS ЕN ISO 9001:2008 - сертификат, регистрационен номер TRBA 100 0690, издаден от TUV Rheinland.

Контакти:

Адрес: София, ул."Княз Борис І" №121 Телефон(и): +359 2 921 2001 e-mail: metro@metropolitan.bg web site: http://www.metropolitan.bg