Областна администрация Видин

Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 3022 кв. км, което представлява 2.7% от територията на Република България.
Географското положение на областта векове наред е благоприятствало развитието й като транспортен, търговски, културен и политически център.

Област Видин е входно - изходната врата на Република България за Европа и света.
На север областта граничи с Република Румъния, на запад е в съседство с Република Сърбия, на юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с област Монтана. Северната ни граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн.

ВидинПрез областта преминават два транс- европейски коридора - № 4 Крайова /Р. Румъния - Видин – София – Кулата/ и № 7 Рейн- Майн - Дунав.
Територията на областта включва 11 общини: Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.
Към края на 2006 година постоянното население на област Видин възлиза на 114 769 жители.

Контакти:

Адрес: Видин, ул. Дунавска 6 Телефон(и): 094 601616 e-mail: del_oa@vidin.government.bg web site: http://www.vidin.government.bg/