Община Враца инфо

Община Враца

 

В различните исторически епохи град Враца се е развивал като значимо обществено, пазарно и културно средище. Следите от човешка дейност по тези места датират още от новокаменната ера. Първите обитатели - тракийското племе трибали развили висока материална култура, останки от която се намират и днес на територията на Врачанския регион. Уникалните находки, открити при археологически разкопки на “Могиланската могила” във Враца, в Букьовци и в Рогозен носят интересна информация за процъфтяваща древна цивилизация. Римляните, които оценили географското и стратегическото положение на земите около Искърския пролом, ги превърнали в непристъпна крепост, контролираща най-късия път от Дунава към юг и запад и към богатите рудни находища високо във Врачанската планина. Върху руините на крепостта славяните съградили селище, което нарекли “Вратица” - твърдина, с важно значение и през Втората българска държава. В средните векове то разширило границите си и се превърнало в голям център с развити занаяти и стоково-парични взаимоотношения. От това време са останали в наследство многобройни паметници на духовната и материалната култура. През Възраждането градът дава много светли личности, оставили трайни следи в политиката, дипломацията, национално-освободителното движение, в културата и просветата. Тези епохи, събития и хора са показани в богатите и привлекателни експозиции на Регионалния исторически музей.

 

Адрес: 3000, Враца,
ул. "Стефанаки Савов" 6
Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82
Факс: 092/ 62 30 61
Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org
Председател на Общински съвет - гр. Враца
Румен Димитров Антов
092/ 663375, 663239
obsavet@vratza.bg

Кмет
Калин Каменов
092/ 663117, 626463
kmet@vratza.bg
Заместник-кмет
Секретар

092/ 663122

Връзки с обществеността

092/ 626471
pr@vratza.bg

 

www.vratza.bg