Общинска администрация Суворово

Община Суворово е разположена в северната част на Варненска област. Територията и се характеризира с умерено континентален климат. Релефът е равнинен, като общината заема югозападната част на Добруджанското плато. Урбанистичната структура се характеризира с малко на брой населени места и водеща роля на общинския център.

Центърът на общината, град Суворово - отстои на 34 км. северозападно от град Варна, на 56 км. югозападно от град Добрич и на 59 км. източно от град Шумен. Общата площ на общината е 216 кв. км., като обработваемата площ е 61%, гори 15%, водни площи (язовири)-0,3% и 4,3% заета от пътища.

Включва;

Суворово
село Калиманци
село Дръндар
село Изгрев
село Левски
село Николаевка
село Просечен
село Баново
село Чернево
град Суворово
Общинския център е най-голямото населено място с население от 5250 човека към 10.12.2008 г. Градът е център на икономическия живот в общината и чества своя празник на 1 май.

На територията на Община Суворово е изграден нов модерен здравен център, като здравната осигуреност се осъществява от 5 семейни лекари и 3 стоматолози. Специализираната здравна помощ се осигурява от специалисти от диагностичнo-консултативен център от град Девня и град Варна, а през почивите дни функционира дежурен кабинет.

В града има две учебни заведения - Професионална гимназия по селско стопанство “Св. Георги Победоносец” и Средно общообразователно училище “Н. Й. Вапцаров”

Надморската височина е до 200-300м. Ветровете са с преобладаваща северна, североизточна и северозападна посока. Това практически не допуска вредни емисии от химическите заводи в Девненската низина. Района на град Суворово е едно от населените места в България с най-много слънчеви дни в годината.

Липсата на промишлени предприятия обуславя производството на плодове и зеленчуци с високо качество. Екологично чистия район, прохладното лято и меката зима предлагат възможности и за отдих и туризъм.

Благоприятният релеф и близостта до голям икономически, административен и образователен център град Варна са в основата на сравнително добре развитата транспортна система на община Суворово -асфалтови пътища до всички населени места, железопътна линия за връзка с град Варна и град Добрич. Водопроводната мрежа, електроснабдяването, АТЦ и покритието на мобилните оператори правят условията за живот в общината комфортни.
Социалната инфраструктура – учебни заведения, детски градини, читалища, клубове, здравни заведения, кабинети, административно обслужване и други създават условия за пълноценен и осмислен живот на хората.

Образователните заведения са представени от професионална гимназия, средно общообразователно училище в град Суворово и две начални училища.

Просветни и културни дейности общината развива чрез четири библиотеки – две в град Суворова и по една в село Чернево и село Николаевка, читалище “Пробуда” в град Суворово и още шест читалища – в с. Чернево, с. Николаевка, с.Левски, с.Дръндар, с.Калиманци и с.Изгрев.
Жителите на общината са 7686. Разпределени са в 9 населени места: Суворово, Чернево, Баново, Просечен, Николаевка, Левски, Изгрев, Дръндар, Калиманци

Контакти:

Адрес: Суворово, пл."Независимост" 1 Телефон(и): 05153 3333, 05153 2140 e-mail: suvorovo@mail.bg web site: http://www.suvorovo.bg/