Общинска администрация Сухиндол

Първите данни за съществуването на населено място по земите на днешния Сухиндол датират от епохата на Неолита, според археолозите от великотърновския исторически музей. Сухиндол се оформя като лозаро-винарско средище още през древността, свидетелство за което е откритата по тези земи /местността Сопот/ плоча от началото на нашето хилядолетие, на която са изобразени Херакъл и Дионис като измежду постоянните атрибути на Дионис присъстват и гроздове, увити около главата му.gravyura_ot_feliks_kanic_posetil_suhindol_prez_1871god_.jpg

За първи път писмен белег за съществуването и названието на селището се среща в един турски регистър от края на 15в., където името му е записано „СУХЕНДОЛ”.

Известният австрийски етнограф, художник и пътешественик Феликс Каниц посещава Сухиндол през 1871г. като го нарича „СЮШЮНДОЛ”; „СЮГЮНДОЛ”; „ЗЮЧЮНДОЛ”; „ЮЧЧЮНДОЛ” и „СУХИНДОЛ”.

Опит за обяснение на произхода на името прави ученият Никола Мънков, търсейки етимологията му в сухия дол, разделящ селото на две. Името претърпява много морфологични и словообразувателни промени, докато се получи формата „СУХИНДОЛ”.

Данните за образованието и културата по тези земи датират от далечната 1770г., тогава е открито килийното училище.

През 1870г. са открити училище за възрастни и светско училище. През същата година белочерковския учител Васил Неделчев основава в селото читалище, което Отец Матей Преображенски – Миткалото кръщава „ТРЕЗВЕНОСТ”. През 30-те години на 20в. В читалищния салон се играят много пиеси и оперети, а след края на Втората Световна война до обявяването на Сухиндол за град /декември 1970г./ местната библиотека е най-голямата селска читалищна библиотека в страната.

Контакти:

Адрес: Сухиндол, ул. "Росица" 106 Телефон(и): 06136 29 26 e-mail: obsuhindol@vestel.bg web site: http://www.suhindol.bg/