Пазари Възраждане ЕАД

„Пазари Възраждане“ ЕАД е общинско дружество, със 100 % общинска собственост на капитала с мажоритарен собственик Столична община. Дружеството е създадено през 1999 г. Стопанисва два от най-старите и престижни софийски градски пазари – Женски пазар и пазар „Димитър Петков“, намиращи се в централната градска част на столицата. От 2016 г. Дружеството стопанисва и предгаровия площад „Ротонда“, находящ се пред Централната жп гара.

Основна мисия в политиката и развитието на Дружеството е стопанисването, развиването и облагородяването на градската среда на пазарните площадки, които управлява, както и създаването на привлекателна градска и търговска среда, която да превърне пазарите в притегателен център за търговия и социални контакти.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, който се назначава по решение на Столичен общински съвет и се представлява от изпълнителен директор.
В Дружеството работят 74 специалисти, служители и работници, които обслужват цялостната дейност и политика на развитие.

За по-ефективно и качествено управление са обособени следните отдели:

  • Дирекция „Финансово- администативни дейности“
  • Отдел „Пазарни площадки“
  • Отдел „Поддръжка на сграден фонд и битово обслужване“
  • Отдел „Обществени поръчки“
  • Отдел „Видеонаблюдение на пазарните площадки“
  • Отдел „Култура и изкуство“

Обществеността, посетителите на пазарите и търговците, могат винаги да разчитат на качествено и компетентно обслужване и разглеждане на всички поставени въпроси за решаване. Ръководството на Дружеството се стреми да създаде максимално добри условия за развитие  на търговските дейности на пазарите, които стопанисва, създаване на качествена и привлекателна градска среда, предразполагаща за развитие и на социални контакти.

Контакти:

Адрес: София, ул. "Цар Самуил" № 90Б Телефон(и): 02 9832184 e-mail: office@pazari-vazrajdane.com web site: http://www.pazari-vazrajdane.com/