Пазари Юг ЕАД

„Пазари Юг" ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано през 2003 г. в съответствие с Търговския закон на Република България. Капиталът на дружеството е 100% собственост на Столична община.

През 2006 г. в „Пазари Юг" ЕАД се влива „Пазари Перуника" ЕАД при условията на общо правоприемство.

Основната дейност на „Пазари Юг" ЕАД е стопанисване, поддържане и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения. Дружеството се управлява по едностепенна система за управление чрез Съвет на директорите,
който се назначава с решение на Столичен общински съвет.

От м. декември 2014 г. в „Пазари Юг" ЕАД се влива „Озеленяване" ЕАД по решение на Столичен общински съвет. Като допълнителна дейност е продължено производетвото на цветя, извършвано от „Озеленяване" ЕАД в оранжерията, находяща се в кв. „Дружба 2, ул. „Делийска воденица".

„Пазари Юг" ЕАД стопанисва пазарни площадки:

• „Красно село"

• „Иван Вазов"

• „Борово"

Дружеството отдава под наем стопанисваните от него търговски площи и обекти по реда на Наредба за пазарите на територията на Столична община.

Контакти:

Адрес: гр. София, п.к. 1618, бул. "Цар Борис III" 135Б Телефон(и): 02 44 72 470 e-mail: office@pazari-yug.bg web site: https://www.pazari-yug.bg