ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ПГ по земеделие е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - целодневно.

Училището подготвя кадри за селското стопанство. Възпитаниците му преминават курсове за водачи на МПС – категория “B” и “Т к т ”; курсове компютърна грамотност; Ползват безплатно общежитие и столово хранене.
ПГЗ дава възможност за провеждане на практика в страна от ЕС по програма на НА “Леонардо да Винчи”.

История:
- Училището е открито като гимназия през 1946 год.
- През 1963/64 год. е трансформирано в ТМЕСС.
- През 1965 год. е вече СПТУ по селско стопанство.
- През 1998 год. е пилотно училище по програма “Phare”
- През 2003 год.училището е приведено в съответствие с чл.18 от ЗПОО и е вече със статут на Професионална гимназия по земеделие.

Материална база:
ПГЗ ”В.Левски” разполага с модерно обзаведени кабинети по информатика,растениевъдство, икономика,безопасност на движението,чуждо езиково обучение, база за професионална подготовка.

Направления:
- Професионално направление Селско стопанство - професия Фермер
- Професионално направление Стопанско управление и администрация - професия Икономист
- Специалност – Земеделско стопанство

Контакти:

Адрес: Брегово, ул. МИЧУРИН № 2 Телефон(и): 09312 2310; 09312 2314; 09312 22259 e-mail: pg_bregovo@dir.bg