Топлофикация София ЕАД

„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров.

Контакти:

Адрес: 1680 София, ж.к Борово, ул.”Ястребец”23 Б Телефон(и): 0 700 11 111 e-mail: inf_r@toplo.bg web site: http://www.toplo.bg