ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА СОНЯ-СУХИНДОЛ

ЦДГ "Соня" гр. Сухиндол е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Контакти:

Адрес: Сухиндол, ул. СЛАВЯНИ № 4 Телефон(и): 061362938