Чистота- Искър ЕООД

Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, експлоатация на обществени тоалетни, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, ремонт и сервизно обслужване на автокарна и специализирана комунална техника.

Контакти:

Адрес: 1528, София, ул. "Искърско шосе" № 2 Телефон(и): 02 973 29 51, 02 973 23 10, 02 973 23 19 e-mail: office@chistota-iskar.com, eco@chistota-iskar.com, info@chistota-iskar.com web site: http://chistota-iskar.com